1 PUŁK SZWOLEŻERÓW

HISTORIA PUŁKU

BARWY I ZNAKI PUŁKU

TRADYCJE PUŁKU

Ochotniczy Szwadron Kawalerii Stowarzyszenia
"Szwadron Jazdy RP"
im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego

Stowarzyszenie "Szwadron Jazdy RP" powstało w 1996 roku z inicjatywy vice premiera Romana Jagielińskiego. Celem działalności było przywrócenie w Wojsku Polskim szwadronu reprezentacyjnego kawalerii oraz działanie na rzecz rozpowszechnienia w społeczeństwie tradycji jazdy polskiej.

Nie czekając na utworzenie kawalerii w Wojsku Polskim członkowie Stowarzyszenia utworzyli Ochotniczy Szwadron Kawalerii.

Z racji przynależności do warszawskiego środowiska jeździeckiego za patrona szwadronu przyjęto 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego stacjonujący przed wojna w Warszawie i pełniący w stolicy funkcje reprezentacyjne. Za zgodą koła weteranów pułku, Szwadron otrzymał prawo występowania w jego barwach.

SZWADRON OCHOTNICZY

KIM JESTEŚMY?

DOWÓDCY

ZAWODY

GALERIA ZDJĘĆ

BIBLIOGRAFIA I AUTORZY

LINKI

KONTAKT